Download Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician by X. L. Méndez Ferrín PDF

By X. L. Méndez Ferrín

A lectura de Arraianos ponnos a ollada e a imaxinación sobre un territorio, nas concas do Limia e do Arnoia, contra as serras do Xurés e Laboreiro, para moitos descoñecido; un mundo a trasmán, separado de todo, tanto de Galicia como de Portugal, habitado por xente distinta e misteriosa que sente a fronteira administrativa como un absurdo, incapaz sen embargo de borrar a conexión histórica e cultural entre os dous lados da raia.A recreación literaria deste espacio humano e xeográfico, adquire perspectiva e profundidade no percorrido da ficción a través de tempos e momentos históricos diferentes: a rebeldía romántica do Exclaustrado de Diabelle contra a cesión do Couto Mixto á Coroa española a mediados do XIX; a imposición perfect das autoridades republicanas en Ourense sobre os sublevados o 18 de xullo do 36; a violencia asasina das cuadrillas falanxistas nos primeiros anos da posguerra ou a persecución e captura de militantes galegos antifranquistas nos anos sesenta. Ó servicio dunha relativa unidade temática, pretendida na común referencia espacial do conxunto, Méndez Ferrín emprega técnicas narrativas -ritmos, puntos de vista, construccións- moi diversas, ademais de facer un uso intencionado de formas dialectais do galego arraiano ou mesmo portugués estándar.Un arraiano, de Vilanova dos Infantes, non podía ser de outra forma, lévanos deica terras escravas onde a xente mira con ollos vacunos e avultados. Xente coa que, por algunha razón, é preciso ter moito coidado.

Show description

Read Online or Download Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition) PDF

Similar other_1 books

Estalvia, és gratis (NO FICCIÓ COLUMNA) (Catalan Edition)

En plena crisi econòmica i ecològica, l'estalvi econòmic i energètic s'ha convertit en una necessitat in step with a tothom, consistent withò a l'hora de l. a. veritat ens costa renunciar al nostre ritme de vida. Irene Gelpí ens proposa, a Estalvia, és free of charge, una manera d'estalviar fàcil, efectiva i molt quotidiana. El llibre ens ensenya que l'estalvi autèntic es basa en petits gestos que ens costaran ben poc.

C# 5.0 All-in-One For Dummies

800+ pages of top-notch insurance; ideal for studying the basics of C#! C# is a posh programming language for development . NET-connected software program for Microsoft home windows, cloud computing, the net, and a variety of units. trendy builders use it to increase Azure and home windows mobilephone apps, and Android functions utilizing Mono.

Burma: Rivers of Flavor

Winner, IACP Cookbook Award for Culinary trip (2013)Naomi Duguid’s heralded cookbooks have continually transcended the class to turn into “something higher and extra very important” (Los Angeles Times). every one in its personal means is “a leap forward e-book . . . a huge contribution” (The manhattan Times). And as Burma opens up after a part century of seclusion, who greater than Duguid—the esteemed writer of Hot bitter Salty Sweet—to introduce the rustic and its nutrients and flavors to the West.

Timothy the Cotton Field Mouse (The Chronicles of Timothy the Field Mouse Book 4)

It is a continuation of the sector mouse adventures of Timothy. In e-book quantity four he turns into a cotton box mouse. little ones will find out about the cotton transforming into procedure, cotton box historical past, and as the booklet in interactive they are going to be in a position to subscribe to Timothy within the cotton field.

Additional resources for Arraianos (Edición Literaria - Narrativa E-Book) (Galician Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.98 of 5 – based on 31 votes